L E T R A K O


I was looking forward for what will I become someday. I can be a pilot. 😂joke. Comm yung course ko ehh.
Someday I want to be an architect.

Pero someday I want to be a writer. Medyo pasok pero kulang pa. Alam kong

Kulang pa. ☺

Kulang pa ang tintang naubos o papel na kinusot. Ang mga ballpen na natapos na sa kanilang misyon. Ang mga papel na naluma na sa ngayon.

Masaya magsulat. Ito ang buhay ko.
Dito ako huhugot ng lakas. Di ako magaling sa mga seryosong sulatin pero seryoso ko sa pangarap ko. Gusto ko yung maabot. Sana. Sana.

Minsan di ko na lang maisip paano na ako kung ako naman ang mawalan ng papel sa mundo? O maubos ang tinta ng dumudugtong sa buhay ko? Masasambit ko pa kaya ang mga salitang ito?

Gusto kong maging iba sa kanila. Gusto kong maging orihinal ang buhay na sinusulat ko. Ang daan na nilalakaran ko o ang pangarap na inaabot ko. Gusto kong maging iba sa naiiba. Lalim no? Pero eto ako.

Baliw sa mga letra.
Naniniwala akong ang mundong ito ay nais lamang marinig ang mga salitang maganda sa kanilang pandinig. Ngunit di nila nakikita na mas masaya ang maging iba.

Weird na ba?😂

Sorna.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s